ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น :อ่าน 27 คน ประชาสัมพันธ์รับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น :อ่าน 39 คน ประกาศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร :อ่าน 95 คน ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร :อ่าน 74 คน เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕ :อ่าน 74 คน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 202 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 281 คน] เมื่อ 04 ต.ค. 2562
แผนการดำเนินงาน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 272 คน] เมื่อ 20 มิ.ย. 2562
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 261 คน] เมื่อ 31 ต.ค. 2561
แผนการดำเนินงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 244 คน] เมื่อ 13 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1