ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น :อ่าน 76 คน ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง :อ่าน 99 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร :อ่าน 135 คน ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง :อ่าน 124 คน ประกาศเรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง :อ่าน 102 คน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ
 
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
 
รายงานวิจัย อบต.กันตังใต้ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 45 คน] เมื่อ 27 ธ.ค. 2562
รายงานวิจัย-อบต.กันตังใต้-60 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 79 คน] เมื่อ 19 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1