เรื่อง การติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ :อ่าน 21 คน ไขข้อข้องใจ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑฺ์ยาสูบ ฉบับใหม่ :อ่าน 59 คน ประกาศเรื่อง รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง :อ่าน 89 คน การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพร :อ่าน 161 คน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร :อ่าน 96 คน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ
 
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
 
รายงานวิจัย อบต.กันตังใต้ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 133 คน] เมื่อ 27 ธ.ค. 2562
รายงานวิจัย-อบต.กันตังใต้-60 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 158 คน] เมื่อ 19 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1