ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น :อ่าน 73 คน ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง :อ่าน 98 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร :อ่าน 133 คน ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง :อ่าน 122 คน ประกาศเรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง :อ่าน 101 คน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานกองช่าง
 
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
 
แบบฟอร์มใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 161 คน] เมื่อ 09 ต.ค. 2558
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 145 คน] เมื่อ 09 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1