ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น :อ่าน 27 คน ประชาสัมพันธ์รับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น :อ่าน 39 คน ประกาศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร :อ่าน 95 คน ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร :อ่าน 74 คน เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕ :อ่าน 75 คน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระน่ารู้
 
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
 
7 วิธีกำจัดความเครียด [อ่าน 349 คน] เมื่อ 28 ต.ค. 2558
ลิฟต์ค้าง`รับมืออย่างมีสติ [อ่าน 357 คน] เมื่อ 28 ก.ย. 2558
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 376 คน] เมื่อ 16 เม.ย. 2558
หลักการปฐมพยาบาล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 388 คน] เมื่อ 16 เม.ย. 2558
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 401 คน] เมื่อ 16 เม.ย. 2558
ความรู้เกี่ยวกับไวรัสอีโบลา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 467 คน] เมื่อ 09 ต.ค. 2557
ความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 439 คน] เมื่อ 09 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1