ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น :อ่าน 74 คน ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง :อ่าน 99 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร :อ่าน 133 คน ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง :อ่าน 122 คน ประกาศเรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง :อ่าน 101 คน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สาระน่ารู้
 
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
 
7 วิธีกำจัดความเครียด [อ่าน 149 คน] เมื่อ 28 ต.ค. 2558
ลิฟต์ค้าง`รับมืออย่างมีสติ [อ่าน 146 คน] เมื่อ 28 ก.ย. 2558
หลัก 5 ป ป้องกันโรคไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 183 คน] เมื่อ 16 เม.ย. 2558
หลักการปฐมพยาบาล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 189 คน] เมื่อ 16 เม.ย. 2558
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 198 คน] เมื่อ 16 เม.ย. 2558
ความรู้เกี่ยวกับไวรัสอีโบลา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 251 คน] เมื่อ 09 ต.ค. 2557
ความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 237 คน] เมื่อ 09 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1