ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
   
 
   

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 23 กรกฏาคม 2564