ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร :อ่าน 7 คน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง :อ่าน 33 คน เรื่อง การติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ :อ่าน 52 คน ไขข้อข้องใจ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑฺ์ยาสูบ ฉบับใหม่ :อ่าน 93 คน ประกาศเรื่อง รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง :อ่าน 125 คน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานกิจการสภา
     
งานกิจการสภา ประกาศอำเภอกันตัง เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
   
 
    ประกาศอำเภอกันตัง เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 กรกฏาคม 2564