แผนพัฒนาท้องถิ่น
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
   
 
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2563