ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร :อ่าน 12 คน ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร :อ่าน 11 คน ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์กรบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานเมืองพัทยา ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร :อ่าน 12 คน เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น :อ่าน 15 คน เรื่อง รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง :อ่าน 20 คน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานกองสวัสดิการสังคม
     
งานกองสวัสดิการสังคม สถิติผู้มาใช้บริการกองสวัสดิการ
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2563