รายงานการประชุม
     
รายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ อบต.กันตังใต้ วันที่ 17 กันยายน 2561
   
 
    รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ อบต.กันตังใต้ วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 กันยายน 2561