กิจกรรม : กิจกรรมเข้าแถวยามเช้าทุกวันจันทร์ พร้อมกล่าวคำปฏิณานการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์รายละเอียด :
    

กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ ลานหน้าเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ พร้อมทั้งการกล่าวปฏิญาณของพนักงาน บุคลากรทุคนขององค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ (คำกล่าว "ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า
ข้อ 1.ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งจะรักษา ไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ 2.ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนของท้องถิ่นของชาติ
ข้อ 3.ข้าพเจ้าจะยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาลและศีลธรรมอันดี")

 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤษภาคม 2564    อ่าน 79 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**